Umowa zlecenie dla studenta

9 maja 2016

Umowa zlecenie to bardzo popularna w Polsce forma zatrudnienia. Jest ona umową cywilnoprawną regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Określana jest mianem umowy starannego działania. Pracodawcy chętnie zatrudniają na nią studentów, ponieważ oznacza to dla nich spore oszczędności.

Zmiany w umowach zlecenia

Wraz z początkiem 2016 r. weszło w życie sporo zmian związanych z funkcjonowaniem omawianych umów. Najistotniejsza kwestia jest taka, iż jeśli osoba pracująca na umowę zlecenie nie osiąga z innych tytułów kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to podlega obowiązkowemu oskładkowaniu z tytułu umowy zlecenia. W tym momencie warto przypomnieć, iż minimalne wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto.

Co to oznacza dla studentów?

Powyższe regulacje nie dotyczą jednak uczących się osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Wynika z tego jasno, iż od umowy zlecenie podpisanej ze studentem nie są odprowadzane składki ZUS. Istnieje jednakże wyjątek od tej zasady – jeśli student łączy umowę zlecenia z umową o pracę o tego samego pracodawcy, wówczas względem umowy zlecenia istnieją takie same obowiązki, jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Gdy zaś umowy zlecenia i o pracę student ma podpisane z różnymi pracodawcami, to wtedy umowa zlecenia nie jest ozusowana.

Zawierając umowę zlecenia ze studentem, pracodawcy wymagają przedłożenia:

  • ważnej legitymacji studenckiej,
  • zaświadczenia z dziekanatu.

Dokumenty te potwierdzają status studenta.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Bardzo często w powyższym kontekście pojawia się kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z przepisami osoby studiujące, które ukończyły 18 rok życia, a nie przekroczyły 26 lat, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Ukończenie 26 roku życia jest równoznaczne z utratą tego uprawnienia – wtedy student musi zwrócić się ze specjalną prośbą do uczelni, która jest zobligowana do ubezpieczenia go w NFZ.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *