Umowa zlecenie a urlop macierzyński

16 maja 2016

Początek 2016 r. przyniósł wiele zmian w zakresie funkcjonowania urlopu macierzyńskiego. Bardzo często zatem pada w tym kontekście pytanie o to, jak te kwestie wyglądają w przypadku umowy zlecenie – zwłaszcza, że inny jest obecnie sposób naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od tychże umów.

Umowa zlecenie a prawo do urlopu macierzyńskiego

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie tylko wówczas, jeśli odprowadza ona z tego tytułu składki na ubezpieczenie chorobowe, które ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Warto przy tej sposobności nadmienić, iż jeśli ktoś współpracuje z kilkoma firmami na podstawie umów zleceń, to nie ma takiej opcji, by skumulować składki w celu podniesienia wysokości zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji ubezpieczenie chorobowe jest odprowadzane od jednej tylko umowy – do ubezpieczonego należy decyzja, którą umowę wybierze. Oczywiście im wyższa podstawa do naliczania składki, tym wyższe świadczenie.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Kobiecie posiadającej prawo do powyższego zasiłku przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, z czego:

  • 6 tygodni może wykorzystać przed porodem,
  • 14 tygodni zarezerwowanych jest tylko dla niej.

Jeśli po 14 tygodniach kobieta zdecyduje się przerwać urlop macierzyński, wówczas pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka, ale pod warunkiem, że:

  • ma status pracownika,
  • prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • jest zatrudniony na umowę zlecenie i odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe.

Co się zaś tyczy dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to obecnie jest on połączony z urlopem rodzicielskim wynoszącym od 32 do 34 tygodni – w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

W kwestii wysokości zasiłku macierzyńskiego są dwa warianty do wyboru:

  • otrzymywać 80 proc. wynagrodzenia przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • przez pierwsze 26 tygodni urlopu otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia, a przez kolejne 26 tygodni rodzicielskiego 60 proc.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *