Składki ZUS od umowy o pracę

6 maja 2016

Umowa o pracę to z perspektywy osób poszukujących posady najbardziej pożądana forma zatrudnienia. Dla pracodawców natomiast oznacza ona niemałe wydatki, których ważną część stanowią składki ZUS.

Rodzaje składek

Składki ZUS to czynnik decydujący o kosztach zatrudnienia pracownika. Są one potrącane zarówno z kieszeni pracownika, jak i pracodawcy. Zaliczają się do nich składki na następujące ubezpieczenia:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe,
 • zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przy tej sposobności pojawiają się istotne uwagi:

 • składka na FEP jest odprowadzana za pracowników, którzy wykonują pracę o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach,
 • w przypadku ubezpieczenia wypadkowego procent jest ustalany zależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby ubezpieczonych pracowników – jeśli firma zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi 1,80%, czyli 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy.

Za co płaci pracodawca, a za co pracownik?

Poszczególne składki są finansowane przez pracownika i pracodawcę w takich oto częściach:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne: pracownik i pracodawca finansują po 9,76%,
 • składka na ubezpieczenie rentowe: pracownik – 1,50%, pracodawca – 6,50%,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: finansuje ją tylko pracownik – 2,45%,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe: finansuje ją tylko pracodawca – 0,40% – 3,60%,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: finansuje ją tylko pracownik – 9%,
 • składka na Fundusz Pracy: finansuje ją tylko pracodawca – 2,45%,
 • składka na FGŚP: finansuje ją tylko pracodawca – 0,10%,
 • składka na FEP: finansuje ją tylko pracodawca – 1,50%.

Wysokość poszczególnych składek w 2016 r.

Wysokość powyższych składek jest zdeterminowana wysokością minimalnego wynagrodzenia o pracę, które zgodnie z obowiązującymi przepisami co roku wzrasta – w 2016 r. kształtuje się na poziomie 1850 zł brutto. To znajduje przełożenie na konkretne kwoty. W przypadku pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie są to obecnie poniższe sumy:

 • ubezpieczenie emerytalne: pracownik i pracodawca płacą po 180,56 zł,
 • ubezpieczenie rentowe: pracownik – 27,75 zł, pracodawca – 120,25 zł,
 • ubezpieczenie wypadkowe: 33,30 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe: 45,33 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne: 143,67 zł,
 • składka na Fundusz Pracy: 45,33 zł,
 • składka na FGŚP: 1,85 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *