Składki ZUS od umowy o dzieło

16 maja 2016

Kwestia ozusowania umów cywilnoprawnych – potocznie określanych mianem śmieciowych – od dawna już wzbudza mnóstwo kontrowersji. Dzieje się tak z wielu powodów – głównym argumentem, jaki pojawia się w tej dyskusji, jest konieczność walki z szarą strefą oraz ograniczanie praktyk polegających na zastępowaniu umów o pracę wyżej wspomnianymi umowami.

Od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach społecznych wprowadzająca istotne zmiany w sposobie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od kilku umów zlecenie. Póki co, przepisy te nie objęły swoim zakresem umów o dzieło, co oznacza dokładnie tyle, że z ich tytułu nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Niewykluczone jednak, iż w ciągu najbliższych lat ten stan rzeczy ulegnie modyfikacjom, ponieważ resort pracy od dłuższego już czasu ma to w planach. Dokładne terminy nie są na razie znane.

Kontrole umów o dzieło

W chwili obecnej zasadność funkcjonowania umów o dzieło można sprawdzić jedynie poprzez kontrole mające na celu stwierdzić czy są one zawierane zgodnie z prawem, czy też raczej pracodawcy starają się unikać płacenia składek. Aktualnie umowa o dzieło podlega jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, wówczas umowa o dzieło zostanie zakwalifikowana przez ZUS jako umowa zlecenie, co z kolei nakłada na pracodawcę obowiązek:

  • wstecznego zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • opłacenia zaległych składek ubezpieczeniowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  • złożenia dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc wykonywania przez zleceniobiorcę pracy.

Szczególne przypadki

Powyższe sytuacje dotyczą osób, które wykonują pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Warto zatem w tym miejscu wspomnieć o pracownikach, którzy:

  • wykonują umowę o dzieło zawartą z własnym pracodawcą lub
  • na podstawie umowy o dzieło wykonują pracę na rzecz własnego pracodawcy.

W tych przypadkach podlegają oni obligatoryjnym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu – tak z tytułu umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

Jeżeli zaś ktoś jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z własnym pracodawcą i umowy o dzieło, a dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Co się zaś tyczy obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności, to jest on zdeterminowany wysokością podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ze stosunku pracy i umowy o dzieło.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *