Kiedy umowa zlecenie, a kiedy o dzieło?

23 maja 2016

Umowy o dzieło i zlecenie są umowami cywilnoprawnymi często stosowanymi przez pracodawców głównie w celu ograniczenia kosztów zatrudnienia. Powinni oni jednak umiejętnie z nich korzystać, gdyż w przeciwnym razie pojawiają się konsekwencje.

Przesłanki wykluczające zawarcie umowy cywilnoprawnej

Decydując się na zawarcie umowy o dzieło bądź zlecenie, trzeba mieć na względzie kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim jest to niedopuszczalne w sytuacji, gdy są spełnione występujące łącznie przesłanki do podpisania umowy o pracę, a zatem:

  • stałe miejsce pracy,
  • stałe godziny pracy,
  • osobiste świadczenie pracy,
  • podporządkowanie pracodawcy.

Jeżeli powyższe warunki są jednocześnie spełnione, a brak jest umowy o pracę, to pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł. Na okoliczność umów cywilnoprawnych pojawić się muszą elementy, które nie występują w stosunku pracy, np. możliwość powierzenia realizacji umowy osobie trzeciej.

Przedmiot umowy

Przy zawieraniu którejś z omawianych umów cywilnoprawnych należy kierować się jej przedmiotem. Umowa o dzieło jest określana mianem umowy rezultatu, zaś umowa zlecenie to umowa starannego działania. Jeżeli zatem celem umowy jest osiągnięcie konkretnego rezultatu, a nie wykonanie czynności, które przy zachowaniu należytej staranności mogły do niego doprowadzić, wówczas zaleca się zawarcie umowy o dzieło. W przypadku umowy zlecenie liczy się bowiem samo działanie, za które zleceniobiorcy należy się określone przez strony wynagrodzenie – jego obniżenie bądź odmowa zapłaty może nastąpić jedynie wówczas, gdy zleceniodawca wykaże, iż zleceniobiorca przy realizacji zlecenia nie zachował należytej staranności.

Wykonywanie dzieła a świadczenie usług

W związku z tym, że przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie konkretnego dzieła, zazwyczaj ma ona charakter umowy jednorazowej. Pojawia się przy tej sposobności ważna uwaga, taka mianowicie, iż jeśli umowa o współpracy ma za przedmiot powtarzalne, jednakowe, świadczone systematycznie i za stałym wynagrodzeniem usługi, nie można w tym przypadku mówić o wykonywaniu odrębnych umów o dzieło. Wykonywanie oznaczonego dzieła i świadczenie usług nie są bowiem tym samym. Przy rozstrzyganiu sporów dotyczących rodzaju stosunku prawego łączącego obie strony sądy wskazują na to, że o umowie o dzieło można mówić wtedy, gdy wykonywane czynności prowadzą do powstania nowego, wyodrębnionego dzieła.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *