Ewidencja godzin pracy przy umowie zlecenia od lipca 2016

10 maja 2016

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące funkcjonowania umów zlecenie. Obowiązkiem pracodawców będzie prowadzenie ewidencji godzin przy tychże umowach.

Nowe przepisy – skrajne opinie

Celem nowych przepisów, które już niedługo staną się faktem, jest ograniczenie liczby umów zlecenie oraz powszechnego zjawiska fikcyjnego samozatrudnienia. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działania te będą sprzyjać rozwiązaniu problemu tzw. umów śmieciowych. Przedsiębiorcy natomiast są zgodni co do tego, że przyczynią się one do wzrostu biurokracji i dalszego rozwoju szarej strefy.

Co zakładają znowelizowane przepisy?

W myśl znowelizowanych przepisów osoby:

  • zatrudnione na umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, oraz
  • fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które przyjęte zlecenie lub usługi wykonują osobiście

zostaną objęte minimalną stawką godzinową wynoszącą 12 zł brutto. Nie będzie mieć przy tym znaczenia to, w jaki sposób w umowie zostało określone wynagrodzenie. Bez względu na to czy strony umowy postanowią np. o wynagrodzeniu w systemie miesięcznym, akordowym czy prowizyjnym etc. powyższa stawka pozostanie ta sama. Ale uwaga – i od tej zasady będą wyjątki. Dotyczą one sytuacji, gdy omawiane umowy będą zawierane pomiędzy radcami prawnymi oraz adwokatami a ich klientami.

Ponadto obligatoryjne stanie się prowadzenie ewidencji godzin przy umowie zlecenie. Pojawia się przy tej sposobności kilka istotnych aspektów:

  • ewidencja będzie prowadzona przez przedsiębiorcę i potwierdzona pisemnie przez zleceniobiorcę,
  • jeżeli z uwagi na miejsce wykonywania zlecenia przedsiębiorca nie będzie w stanie prowadzić ewidencji, zobligowany do tego zostanie zleceniobiorca – taką ewidencję będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy.

Warto zauważyć, iż powyższe wymogi są o wiele bardziej rygorystyczne aniżeli ma to miejsce przy umowach o pracę. Nie zawsze bowiem przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę prowadzi się ewidencję – dzieje się tak np. wtedy, gdy pracownik jest objęty zadaniowym czasem pracy. Ponadto przy umowach o pracę ewidencję można prowadzić w formie elektronicznej – takiej opcji natomiast nie przewiduje się przy umowach zlecenie.

Za brak ewidencji przedsiębiorcom grożą kary od 1000 zł do nawet 30000 zł. Nowe przepisy poszerzą zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze kontrolowania tego czy minimalna stawka godzinowa została rzeczywiście zapewniona.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *